Błażej Jacek Klajza - Aktywności

23-avatar_sm_2693

Błażej Jacek Klajza dodał tekst Czy Bóg gra w kości? 23 lipca 2018, 17:33:47

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu Moment wytchnienia autora Garść Rispoleptu

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu wszystko na P autora anna musiał

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu rezonans autora anna musiał

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu Przed świtem autora Garść Rispoleptu

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu Przed świtem autora Garść Rispoleptu

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu Pragnieniem autora Garść Rispoleptu

23-avatar_sm_2693

Błażej Jacek Klajza dodał tekst Rozczulający palec 12 lutego 2018, 17:29:00

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu Niby autora ZiKo .

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu Obiektywnie autora Garść Rispoleptu

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu czarno-białe autora Elm inCrudo

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu "SIŁKA" autora Elm inCrudo

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu Niebieskość autora Garść Rispoleptu

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu Sukces literacki autora ZiKo .

Błażej Jacek Klajza dodał komentarz do tekstu Sukces literacki autora ZiKo .